Om Bygdø IL

Bygdø idrettslag driver med tilrettelegging for idrettslig aktivitet utendørs i nærmiljøet vårt. Om vinteren kjører vi opp skiløyper på Bygdøy til glede for alle som vil på ski uten å reise opp i Marka og vi arrangerer familieskirenn. Om høsten arrangerer vi Bygdøymila, et løp for folk i nærmiljøet og med stadig flere deltagere fra hele byen.
Hele skoleåret arrangerer 'barmarkstrening' og skitrening for 1.-7.-klassinger. Treningen for barna bruker naturen i nærmiljøet. Vi løper i skogen, leker, har hinderløype, orienterer litt med kart, de eldste lærer noe freerunning og vi har skitrening når det er mulig.

Vi ønsker å være et nærmiljøtilbud før barna evt. søker seg til andre større klubber med et mer konkurransepreget treningsopplegg eller som et alternativ for dem som ikke ønsker konkurranser og trening flere dager i uken.